Toimin tulevaisuudessa yhä enemmän taidetuottajana ja taidetoimintojen välittäjänä.

  044 5962676

Olen kerännyt sosiaalisesti sitoutuneesta taiteesta kokemuksia oman ohjaustyöni kautta jo usean vuoden ajan.
Konkreettinen työkokemukseni taideohjaajana opettajien, lähihoitajien, sosionomien ja muiden olemassa olevien työyhteisöjen sisällä on oman toimintani
kulmakivi ja tiedonlähteistä tärkein. 

Olen myös intohimoisesti kouluttanut itseäni. Asiantuntijuuteni on jatkuvassa kehittymisen kaipuussa olemista, uusille ajatuksille ja toiminnoille avoinna olevaa mielenkiintoa. 

Työskenneltäessä ihmisten, sosiaalisten ja inhimillisten tarpeiden kanssa, työssä ei voi koskaan olla valmis eikä koskaan tule vastaan pistettä, jossa kaiken voisi sanoa hallitsevansa täydellisesti. 

Paljon alasta tiedän. 

Toivon voivani olla asiantuntijana auttamassa erilaisia yhteisöjä, organisaatioita ja toimijoita kehittämään omaa luovaa pääomaansa, omista lähtökohdistaan.
Muistetaan, että taide kuuluu kaikille.

Myös minulle. Ja varsinkin Sinulle!

Kuka? Niina Oinas

Koulutus? Artesaani, Wetterhoff 2002 Taiteen kandidaatti, Lapin Yliopisto 2008 Taiteen maisteri, Lapin Yliopisto 2010 Draamakasvatuksen perusopinnot, Jyväskylän Yliopisto/ Lapin kesäyliopisto 2014 Kasvatustieteen perusopinnot, Lapin Yliopisto/ Avoin yliopisto 2015 Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntijan erikoistumiskoulutus, Taideyliopisto / Avoin kampus 2018-2020


Muuta? Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestön Lapin alueyhdyshenkilö, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestön hallituksen varajäsen kaudella 2020-2022, Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton informaatiojäsen, Lapin Taikusydän verkoston kehittäjäjäsenLisää ajatuksiani ja pohdintojani aiheesta löydät täältä: BlogiKUKA MUU MUKA?
Taiteilija-ohjaajat esittäytyvät: